Vertaalbureau Tolkbureau Taalcursussen Seminaries

De specialist voor:

 

In deze tijd beslissen de kleinste details over uw zakelijke succes

Vermijd het risico van een slechte vertaling!

Onze gediplomeerde vertalers zijn "native speakers" die ieder op een bepaald vakgebied actief zijn.

Onze medewerkers zijn volkomen vertrouwd met de leefgewoonten en de individuele gebruiken zoals deze gelden in de Duitstalige landen waarmee u in contact wilt komen.

Overwin samen met ons de taalbarrière van het Duits en stel de kwaliteit van uw zakelijke transacties veilig!

 

Exporteert u?

U doet er goed aan folders en gebruiksaanwijzingen door een deskundige te laten vertalen. Een slechte vertaling kan immers nonsens zijn en ernstige gevolgen hebben. Zij kan ertoe leiden dat de kwaliteit van uw product in twijfel wordt getrokken en misverstanden veroorzaken.

Wilt u reclame door uw buitenlandse filialen laten verspreiden?

Onze vertaalspecialisten zullen uw argumenten door aanpassing aan de mentaliteit en de gebruiken van uw klanten op efficiënte wijze tot hun recht laten komen.

Wilt u een contract met een buitenlandse partner opstellen?

U kunt niet precies formuleren wat u wenst of wilt geen verplichtingen aangaan die u niet begrijpt. Wendt u zich tot onze vertaalspecialist, want op juridisch gebied zijn de taalkundige risico’s bijzonder groot.

Wilt u zich rechtstreeks met uw buitenlandse zakenpartners in verbinding stellen?

U kunt uw zakelijke succes optimaliseren door in binnen- of buitenland een beroep te doen op één van onze tolken.

 

Onze Service :

Levering op papier of gegevensdrager
Toezending via post of koerier
Toezending per fax, modem of e-mail

 

Onze computeruitrusting:

IBM- en Apple-compatible PC met standaardprogramma’s zoals MS-Word, WordPerfect, WinWord, ASCII (zuivere tekst) e.a.

Laserprinter, modem en scanner

 

Strikte vertrouwelijkheid is uiteraard gegarandeerd!

 

Wij vertalen uit alle vakgebieden, voornamelijk: